Privacy Policy

Personuppgifter

Alla kunder registreras i av Functional Nordic Training AB administrerade databaser. De uppgifter som samlas in och behandlas är kundens namn, personnummer, telefonnummer, post- och e-postadress. Personuppgiftsansvarig är Functional Nordic Training AB. Ändamålet med behandlingen är att administrera kundförhållanden. Uppgifterna kommer uteslutande att behandlas av Functional Nordic Training AB och dess dotterbolag. Kunden har rätt att ta del av de personuppgifter som registrerats om denne. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Kunden rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.